Với sự đồng lòng và tinh thần quyết liệt trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của tất cả các các doanh nghiệp và công ty Cổ phần KCN Dầu Giây. Tính đến nay, KCN Dầu Giây ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh ít hơn nhiều so với các KCN khác trên địa bàn tỉnh. Đây là những nỗ lực rất lớn của Ban Giám đốc và người lao động tại mỗi doanh nghiệp. Trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới, các doanh nghiệp luôn cố gắng tạo môi trường làm việc thông thoáng, đảm bào 5K, an toàn sản xuất, yên tâm lao động. https://youtu.be/FmTbadARODY Nguồn: Đài Phát Thanh huyện Thống Nhất.
Ngày 8/9/2021, KCN Dầu Giây được phân bổ vắc xin đợt 3. Trong đợt phân bổ này, những lao động đang thực hiện phương án lưu trú 3 tại chỗ chưa được phân bổ tiêm trong 02 đợt ngày 12/8 và 27/8 thì đều được phân bổ hết. Như vậy, tất cả các doanh nghiệp 3T trên địa bàn KCN Dầu Giây đều đã được phân bổ đủ vắc xin mũi 1 để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định sản xuất và an toàn cho người lao động.
Ngày 27/8/2021, 15 Doanh nghiệp thực hiện phương án lưu trú 3 tại chỗ trong KCN Dầu Giây được tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 đợt 2 theo phân bổ của Sở y tế và Ban quản ký các KCN tỉnh Đồng Nai. Trong đợt phân bổ này, phần lớn số lao động 3T tại các doanh nghiệp đều được tiêm phòng mũi 1. Các doanh nghiệp và người lao động rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Chính quyền các cấp tại tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12/8/2021, Công ty CP KCN Dầu Giây phối hợp Trung tâm y tế huyện Thống Nhất tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo số lượng phân bổ của Sở y tế và Ban quản ký các KCN tỉnh Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên KCN Dầu Giây được phân bổ vắc xin nên các Doanh nghiệp và người lao động rất phấn khởi. Trong đợt này, 11 doanh nghiệp được phân bổ chủ yếu là các doanh nghiệp trên 100 lao động và đang thực hiện phương án 3T. Địa điểm tiêm được bố trí tại khu vực người lao động đang thực hiện 3T, để tránh việc phải di chuyển và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại các điểm tiêm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp với Trung tâm y tế, chỉ trong 1 ngày 12/8/2021 đã hoàn thành tiêm phòng cho 1.106 người lao động tại 11 doanh n ghiệp theo đúng số lượng phân bổ.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 9/ Báo cáo KQHĐKD năm 2020 & phương hướng năm 2021 10/ Báo cáo công tác kiềm soát 11/ Báo cáo tài chính năm 2020 12/ Dự thảo nghị quyết Đại hội năm 2021

----- GIÁ TRỊ QUAN TRẮC CÁC THÔNG SỐ NƯỚC THẢI -----


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG BỐ THÔNG TIN