Liên hệ

    CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP DẦU GIÂY

    Km2, tỉnh lộ 769, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

    Điện thoại: 0251.3770945 - Fax: 0251.3771156

    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             Website: www.kcndaugiay.vn