Cơ sở hạ tầng

1. Hệ thống điện:

  

 Trạm điện 110KV Dầu Giây cấp điện từ đường dây 500KV Bắc Nam, công suất 63MW và hệ thống lưới điện 22KV phục vụ cho toàn KCN.

2. Hệ thống nước:

Đảm bảo nguồn cung cấp nước ổn định cho các Khách Hàng trong Khu Công Nghiệp, 10.000 m3/ngày đến từ Nhá máy nước Gia Tân và một tháp nước với sức chứa 300 m3, bể chứa 2.000 m3 đặt tại Khu Công Nghiệp.

3. Hệ thống XLNT:

  

Sử dụng hệ thống xử lý vi sinh hiện đại với công nghệ SBR cải tiến. Nước thải công nghiệp từ các nhà máy trong Khu Công Nghiệp phải được xử lý nội bộ và đạt tiêu chuẩn cột B theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Công Nghiệp.

Nhà máy xử lý hiện hữu giai đoạn 1 với công suất 2.000 m3/ngày và sau khi đầu tư hoàn thiện tổng công suất cho các giai đoạn là 8.000 m3/ ngày. Tiêu chuẩn xả thải ra khỏi Khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT

4. Hệ thống thoát nước mưa:

Hoàn thiện với hệ thống đường ống Ø 600~2000 được lắp đặt ngầm dọc theo các con đường sẽ dẫn nước mưa xả trực tiếp ra suối Bí, sau đó ra sông Đồng Nai. Việc thải bất kỳ nước thải sinh hoạt hay sản xuất cũng như dầu vào hệ thống thoát nước mưa đều không được phép.

5. Hệ thống đường giao thông:

Đường chính rộng 15m, các đường nội bộ tiêu chuẩn rộng 10m. Với khả năng chịu được tải trọng H30.