KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ MÔI TRƯỜNG KCN DẦU GIÂY
Kết quả chất lượng môi trường KCN Dầu Giây.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/ Chương trình đại hội 2/ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2022 3/ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 4/ Báo cáo tài chính năm 2021
Trong không khí chào đón tháng công nhân năm 2022. Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây đã tích cực tham gia Hội thao công nhân lao động do Tổng công ty Cao su Đồng Nai tổ chức. Với sự nỗ lực hết mình trong các môn thi đấu: Bóng đá mini, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, kéo co. Các vận động viên đã gặt hái được những thành quả xuất sắc: - Già nhì môn cờ tướng. - Giải nhì môn cầu lông đơn nam. - Giải ba môn cầu lông đôi nam. - Giải tư môn bóng chuyền.
Nhằm mang đến những giá trị đích thực bền vững cho Cộng đồng doanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP KCN Dầu Giây đã nỗ lực không ngừng để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã chung sức vượt qua các khó khăn để vinh dự nhận được Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp với chuẩn mực quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 14001. Mặc dù đã đạt được chứng nhận ISO 14001:2015 nhưng phía trước Công ty có hàng chục năm để đạt đến mục tiêu duy trì và cải tiến hệ thống quản lý này. Với sự cam kết của Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên và sự hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp sẽ là động lực để Công ty tiếp tục hoàn thành mục tiêu, mang lại các giá trị bền vững về môi trường cho doanh nghiệp và cả quốc gia. Cùng với đà…

----- GIÁ TRỊ QUAN TRẮC CÁC THÔNG SỐ NƯỚC THẢI -----


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG BỐ THÔNG TIN