Ngày 27/8/2021, 15 Doanh nghiệp thực hiện phương án lưu trú 3 tại chỗ trong KCN Dầu Giây được tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 đợt 2 theo phân bổ của Sở y tế và Ban quản ký các KCN tỉnh Đồng Nai. Trong đợt phân bổ này, phần lớn số lao động 3T tại các doanh nghiệp đều được tiêm phòng mũi 1. Các doanh nghiệp và người lao động rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của Chính quyền các cấp tại tỉnh Đồng Nai.
Ngày 12/8/2021, Công ty CP KCN Dầu Giây phối hợp Trung tâm y tế huyện Thống Nhất tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo số lượng phân bổ của Sở y tế và Ban quản ký các KCN tỉnh Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên KCN Dầu Giây được phân bổ vắc xin nên các Doanh nghiệp và người lao động rất phấn khởi. Trong đợt này, 11 doanh nghiệp được phân bổ chủ yếu là các doanh nghiệp trên 100 lao động và đang thực hiện phương án 3T. Địa điểm tiêm được bố trí tại khu vực người lao động đang thực hiện 3T, để tránh việc phải di chuyển và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại các điểm tiêm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp với Trung tâm y tế, chỉ trong 1 ngày 12/8/2021 đã hoàn thành tiêm phòng cho 1.106 người lao động tại 11 doanh n ghiệp theo đúng số lượng phân bổ.
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 9/ Báo cáo KQHĐKD năm 2020 & phương hướng năm 2021 10/ Báo cáo công tác kiềm soát 11/ Báo cáo tài chính năm 2020 12/ Dự thảo nghị quyết Đại hội năm 2021
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 1/ Thư mời mời tham dự đại hội 2/ Giấy đăng ký tham dự đại hội 3/ Giấy ủy quyền tham dự đại hội 4/ Chương trình đại hội 5/ Điều lệ KCN Dầu Giây năm 2021 6/ Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021 7/ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 8/ Quy chế quản lý nội bộ năm 2021
TỔ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VĂN BẢN ĐẾN LIÊN QUAN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 STT Văn bản Cơ quan phát hành Nội dung Biên bản đính kèm Số Ngày 1 05/CT-TTg 28/01/2021 Thủ tướng chính phủ Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 2 26/TB-VPCP 08/2/2021 Văn phòng chính phủ Thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 3 132/CSĐN-VP 16/02/2021 Tổng công ty Cao su Đồng Nai Thay đổi phương thức làm việc, tiếp tục ứng phó dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 4 28/TB-VPCP 17/2/2021 Văn phòng chính phủ Thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch Covid-1 5 1683/UBND-KGVX 18/2/2021 UBND tỉnh Đồng Nai Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 6 459/KCNĐN-LĐ 19/2/2021 BQL các KCN tỉnh Đồng Nai Phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán tân Sửu 2021 7 3247/UBND-YT 29/4/2021 UBND huyện Thống Nhất Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống…

----- GIÁ TRỊ QUAN TRẮC CÁC THÔNG SỐ NƯỚC THẢI -----


KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG BỐ THÔNG TIN