%AM, %08 %183 %2024 %10:%05

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 07/05/2024, Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây công bố quyết định bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Thanh Phương - Phó phòng kinh doanh hạ tầng Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây kể từ ngày 07/05/2024.