KCN DẦU GIÂY TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 (ĐỢT 1)

    Ngày 12/8/2021, Công ty CP KCN Dầu Giây phối hợp Trung tâm y tế huyện Thống Nhất tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo số lượng phân bổ của Sở y tế và Ban quản ký các KCN tỉnh Đồng Nai.

    Đây là lần đầu tiên KCN Dầu Giây được phân bổ vắc xin nên các Doanh nghiệp và người lao động rất phấn khởi. Trong đợt này, 11 doanh nghiệp được phân bổ chủ yếu là các doanh nghiệp trên 100 lao động và đang thực hiện phương án 3T. Địa điểm tiêm được bố trí tại khu vực người lao động đang thực hiện 3T, để tránh việc phải di chuyển và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

   Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại các điểm tiêm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp với Trung tâm y tế, chỉ trong 1 ngày 12/8/2021 đã hoàn thành tiêm phòng cho 1.106 người lao động tại 11 doanh n ghiệp theo đúng số lượng phân bổ.