Ngày 8/10/2008, tỉnh Đồng Nai đã khởi công xây dựng khu công nghiệp Dầu Giây có tổng diện tích hơn 330ha tại KM2, D9T, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Dầu Giây do công ty cổ phần khu công nghiệp Dầu Giây thực hiện với tổng vốn 566 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đa ngành thu hút nhiều lĩnh vực đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011. Khu công nghiệp Dầu Giây được thành lập theo mô hình hiện đại gồm khu dân cư, trung tâm giải trí và dịch vụ thể thao. Đây là khu công nghiệp thứ 29 của tỉnh Đồng Nai được thành lập góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất công nghiệp tại huyện Thống Nhất, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có sự lựa chọn địa điểm đầu tư thích hợp tại Đồng Nai