KHẨN - Phòng chống Covid - 19

TỔ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

VĂN BẢN ĐẾN LIÊN QUAN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

STT Văn bản Cơ quan phát hành Nội dung Biên bản đính kèm
Số Ngày
1 05/CT-TTg 28/01/2021 Thủ tướng chính phủ Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  
2 26/TB-VPCP 08/2/2021 Văn phòng chính phủ Thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  
3 132/CSĐN-VP 16/02/2021 Tổng công ty Cao su Đồng Nai Thay đổi phương thức làm việc, tiếp tục ứng phó dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới  
4 28/TB-VPCP 17/2/2021 Văn phòng chính phủ Thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch Covid-1  
5 1683/UBND-KGVX   18/2/2021 UBND tỉnh Đồng Nai  Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021  
6  459/KCNĐN-LĐ  19/2/2021  BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  Phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán tân Sửu 2021  
7  3247/UBND-YT  29/4/2021 UBND huyện Thống Nhất  Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thống Nhất  
8 3379/UBND-YT  06/5/2021 UBND huyện Thống Nhất  Triển khai công văn số 3251/SYT-NV ngày 04/5/2021 về việc hướng dẫn khai báo y tế, cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19  
9  06/TB-CATT  18/5/2021 Công an thị trấn Dầu Giây  Thông báo lập chốt xử lý các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 tại KCN Dầu Giây  
10  1627/KCNĐN-LĐ  25/5/2021 BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp  
11  4352/BYT-MT  28/5/2021 Bộ y tế  Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm, nhà máy, xí nghiệp   
12  228/QĐ-KCNĐN 28/5/2021  BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  Quyết định thành lập tổ phòng chống dịch Covid-19 tại BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  
13  1080/TB-KCNĐ 28/5/2021  BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  Thông báo phương án phòng chống dịch Covid-19 khi phát hiện người có triệu chứng nghi nhiễm bệnh tại BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  
14 5881/UBND-KGVX  30/5/2021  UBND tỉnh Đồng Nai  Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19  
15 1480/LĐLĐ  01/6/2021  LĐLĐ tỉnh Đồng Nai  Vận động doanh nghiệp mua vắc xin tiêm phòng Covid-19 cho CNLĐ tại doanh nghiệp  1480/LĐLĐ
16  4251/UBND-VX 02/6/2021  UBND huyện Thống Nhất  Triển khai các giải pháp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp  
17  355/LĐTB&XH 02/6/2021  Phòng LĐTB & XH huyện Thống Nhất  Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN  355/LĐTB&XH
18  2821/LĐTBXH-CSLĐ 03/6/2021 Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai  Triển khai hướng dẫn cách ly, xét nghiệm nhanh vi rút Sars-Cov-2 tại các doanh nghiệp  
19 6180/UBND-KGVX  04/6/2021  UBND tỉnh Đồng Nai  Cách ly người về, đến từ TP. HCM  6180/UBND-KGVX 
20  6195/UBND-KGVX 04/6/2021  UBND tỉnh Đồng Nai  Thực hiện quy định về vận tải hàng hóa trong phòng, chống dịch Covid-19  6195/UBND-KGVX
21  4348/UBND-VX 04/6/2021 UBND huyện Thống Nhất  Cách ly người về, đến từ TP. HCM  4348/UBND-VX
22  1903/QĐ-UBND 04/6/2021 UBND tỉnh Đồng Nai  Quyết định về việc phân công Chủ tịch, các Phó chủ tịch chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương  1903/QĐ-UBND
23 2868/SGTVT-QLVTPT  04/6/2021  Sở giao thông vận tải Đồng Nai  Hướng dẫn hoạt động vận tải hành hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bào lưu thông hàng hóa  2868/SGTVT-QLVTPT
24  6196/UBND-KGVX  05/6/2021  UBND tỉnh Đồng Nai  Thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19  6196/UBND-KGVX
25  2787/QĐ-BYT  05/6/2021  Bộ y tế  Quyết định ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mác Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, KCN"   2787/QĐ-BYT
26  1874/KCNĐN-LĐ  07/6/2021  BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp  1874/KCNĐN-LĐ
27  1796/CAT-PA04  07/6/2021 Công an tỉnh Đồng Nai  Đăng ký danh sách người, phương tiện qua các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19  1796/CAT-PA04
28  838/CĐ-BYT  07/6/2021 Bộ y tế  Công điện không tụ tập xem bóng đá trong phòng chống dịch Covid-19   838/CĐ-BYT
 29  436/LĐLĐ  07/6/2021 LĐLĐ huyện Thống Nhất Vận động doanh nghiệp mua vắc xin tiêm phòng Covid-19 cho CNLĐ tại doanh nghiệp  
 30  4423/UBND-VX 08/6/2021  UBND huyện Thống Nhất Hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện  
31  1877/KCNĐN-VP  08/6/2021  UBND tỉnh Đồng Nai Đăng ký danh sách người, phương tiện qua các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19  1877/UBND-VP
 32 4397/SYT-NV  08/6/2021  Sở y tế tỉnh Đồng Nai Hướng dẫn điều chỉnh đối tượng xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh   4397/SYT-NV
 33 1492/LĐLĐ  09/6/2021   LĐLĐ tỉnh Đồng Nai  Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức xét nghiệm Sars-Cov-2 cho ĐV&NLĐ  
 34  6378/UBND-KGVX 09/6/2021   UBND tỉnh Đồng Nai  Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
 35 450/UNBD-VX  10/6/2021   UBND huyện Thống Nhất  Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 450/UBND-VP 
 36  1943/KCNĐN-LĐ  10/6/2021  BQL các KCN tỉnh Đồng Nai  Chia sẻ thông tin liên quan đến dịch Covid - 19 tại Đồng Nai 1943/KCNĐN-LĐ 
37  6658/UBND-KGVX  15/6/2021  UBND tỉnh Đồng Nai  Người lao động lưu trú tại nơi làm việc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch Covid-19 6658/UBND-KGVX 
38   08/6/2021  Công ty CP KCN Dầu Giây  Bản cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp Cam ket 
 39  01/PA-KCNDG  07/6/2021  Công ty CP KCN Dầu Giây  Phương án phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty CP KCN Dầu Giây  
40  6686/UBND-KGVX 16/6/2021   UBND tỉnh Đồng Nai  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 6686/UBND-KGVX